• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach FDS na lata 2019-2028.

                                                                                                    

GMINA LUBOCHNIA                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

       

„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

      W dniu 30 października 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość zadania wynosi 2.487.737,51 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 1.990.190,00 zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest trójetapowo:

- etap I – odcinek o długości 1200 m, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.,

- etap II – odcinek  o długości 900 m, z terminem realizacji od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.,

- etap III – odcinek o długości 895 m, z terminem realizacji od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

     

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie remontu istniejącej konstrukcji nawierzchni w miejscach przełomów i wysadzin,

- wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W w ilości średnio 125 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 5 cm,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,80 m,

- odtworzenie istniejących rowów,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.                                                                                                  

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =