• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

logo

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Data wystąpienia: 13.09.2023 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 13.09.2023 r. do godz. 24.00 dnia 13.09.2023 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu w godzinach popołudniowych.

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 13.09.2023 r. dla maksymalnego stężenia 1-godzinnego ozonu, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu krążenia (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu krążenia mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

Zalecane środki ostrożności: 
Ogół ludności:
  • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
Wrażliwe grupy ludności:
  • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
  • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
  • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym ozonu przyziemnego,
  • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =