• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów

10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Lubochni, w obecności pani Ewy Wendrowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Agnieszki Wojtysiak – Radnej Rady Gminy w Lubochni doszło do podpisania pomiędzy Gminą Lubochnia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych umowy na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów

                10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Lubochni, w obecności pani Ewy Wendrowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Agnieszki Wojtysiak – Radnej Rady Gminy w Lubochni doszło do podpisania pomiędzy Gminą Lubochnia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych umowy na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów. Zadanie objęte umową obejmuje, w szczególności: rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz budowę 0,8 km asfaltowej drogi gminnej o szerokości jezdni wynoszącej 4,5 m. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 265 589, 45 zł, z czego w ramach dofinansowania z Samorządu Województwa Łódzkiego z programu „Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” gmina otrzymała kwotę 230 400 zł, co stanowi 40% kosztów kwalifikowanych przebudowy jezdni. W imieniu mieszkańców Gminy Lubochnia, mieszkańców Albertowa, serdecznie dziękuję pani Ewie Wendrowskiej - Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Zarządowi Województwa Łódzkiego za bardzo dobrą współpracę, udzielane wsparcie i wszelką dotychczasową pomoc.

DSC 0443 DSC 0454

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =