• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska

pl_lad_

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOFINANSOWANIE                  5 661 050,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ            5 959 000,00 zł


Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 138 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4311E (ul. Tomaszowska) oraz drogą powiatową 4324E (ul. Łódzka). Wykonanie jezdni z bloków granitowych i SMA, chodnika i zjazdów, kanalizacji deszczowej, dwóch zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa i przebudowa sieci wod.-kan.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =