• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2

W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

                                                                                                                                         

Gmina Lubochnia

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E

w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

        

W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych
w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 4.591.230,18 zł brutto (wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.519.531,40 zł; wydatki niekwalifikowalne  w kwocie 1.071.698,78 zł), w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 2.815.625,00 zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, z terminem zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 13.11.2020 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie konstrukcji jezdni o szerokości 5,50 m i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej,

- wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m oraz ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej oraz najazdową przepompownią ścieków,

- wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej,

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.          

 

 

     

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =