• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi w miejscowości Brenica (Eleonorów) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Flaga i godło Rzeczypospolitej PolskiejDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Rozbudowa drogi w miejscowości Brenica (Eleonorów)

DOFINANSOWANIE              528 768,14 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ     528 768,14 zł

Zadanie zrealizowano w okresie od lutego 2020 r. do listopada 2020 r.
W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- konstrukcję jezdni na łącznej długości 214,64m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej,
- ścieżkę rowerową z kostki betonowej o szerokości 2,0 m,
- chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m,
- zjazdy z kostki betonowej,
- wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- przyłącza sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego,
- oświetlenie uliczne – 6 słupów oświetleniowych,
- roboty wykończeniowe.
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi, których Wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =