• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Lubochnia

wfosigw_sq.jpg

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Lubochnia

wfosigw lodz 2x1

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa w ramach projektu pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.   

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 8.091.676,58 zł netto.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA – do wysokości 1.905.330,00 zł, w tym:

- DOTACJA do kwoty 571.599,00 zł, jednak nie więcej niż 30% wartości udzielonego dofinansowania,

- POŻYCZKA w kwocie 1.330.731,00 zł.   

 

Opis zakresu projektu:

Realizacja zadania jest kontynuacją sukcesywnie prowadzonej rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Lubochnia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację trzech inwestycji:

 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień”, obejmuje następujący zakres rzeczowy:
 2. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ø200 mm, SN8 kN/m2 o ściance litej o długości 6.762,00 mb.
 3. Sieć kanalizacji sanitarnej z GRP lub Kamionki DN200 mm o długości 215,50 mb.
 4. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PVC-U ø160 mm, SN8 kN/m2 o ściance litej o długości 590,50 mb.
 5. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PVC-U ø200 mm, SN8 kN/m2 o ściance litej o długości 14,00 mb.
 6. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji z rur PE ø160mm o długości 5,50 mb.
 7. Studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne ø1000 mm w ilości 152 kpl.
 8. Studnie prefabrykowane kaskadowe, betonowe rewizyjne ø1000 mm w ilości 9 kpl.
 9. Studnie inspekcyjne PP ø600 mm (na sieci) w ilości 69 kpl.
 10. Studnie inspekcyjne PP ø400 mm (na sieci) w ilości 1 kpl.
 11. Studnie inspekcyjne PP ø400 mm (na zakończeniu odgałęzień sieci) w ilości 99 kpl.
 12. Studnie prefabrykowane betonowe rozprężne ø1200 mm w ilości 6 kpl.
 13. Rurociąg tłoczny – rury PE 3-warstwowe ø110 mm PN10 o długości 1.762,00 mb.
 14. Przepompownie ścieków sanitarnych – sieciowe ø1500 mm wraz z instalacjami elektrycznymi w ilości 5 kpl.  
 15. Przyłącza sieci kanalizacyjnej, w tym:
 • z rur PVC-U ø160 mm o długości 2051,00 mb;
 • z rur PVC-U ø200 mm o długości 140,50 mb;
 • z rur PE ø160 3-warstwowych (wykonane przewiertem) o długości 118,50 mb.
 1. Dwie przydomowe przepompownie ścieków, w tym:
 • Przepompownia PpA1 ø1000 mm – 1 kpl. wraz z przyłączem kablowym zalicznikowym oraz rurociągiem tłocznym z rur PE 3-warstwowych ø63 mm o długości 68,00 mb;
 • Przepompownia PpA2 ø1500 mm – 1 kpl. wraz z przyłączem kablowym zalicznikowym oraz rurociągiem tłocznym z rur PE 3-warstwowych ø110 mm o długości 174,00 mb;
 1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”, obejmuje następujący zakres rzeczowy:
 2. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ø200 mm, SN8 kN/m2 o ściance litej o długości 655,98 mb.
 3. Rurociąg tłoczny – rury PE SDR 17,6 ø90 mm o długości 412,34 mb.
 4. Przepompownie ścieków PD1 – 1 kpl. i PD2 – 1 kpl., ø1500 mm wraz z instalacjami elektrycznymi.
  1. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, obejmuje następujący zakres rzeczowy:
  2. Nadbudowę i przebudowę budynku SUW, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 214/2, obręb 0003-Dąbrowa w tym:
 • Roboty rozbiórkowe,
 • Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na dach kopertowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą oraz orynnowaniem,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
 • Wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne,
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 • Wykonanie wewnętrznych powierzchni ścian (tynki, płytki ceramiczne, malowanie),
 • Wykonanie podłóg i posadzek,
 • Wykonanie opaski wokół budynku,
 • Wykonanie podestu i schodów zewnętrznych.
 1. Wymianę urządzeń w budynku stacji uzdatniania wody.
 2. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 3. Budowę wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej wraz z oświetleniem.
 4. Wykonanie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu.
 5. Wykonanie instalacji odgromowej i  uziemiającej.

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubochnia Dworska o 469 RLM,

- zapewnienie mieszkańcom gminy Lubochnia nieprzerwanych dostaw wody o normatywnej jakości z ujęcia wody w Dąbrowie w ilości do 76.320,00 m3/rok.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =