• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki

Logotyp PROW


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardu korzystania z drogi publicznej w ciągu ulicy Sportowej i Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 116277E współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane efekty operacji: poprawa standardu korzystania z drogi gminnej nr 116277E.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 3.497.138,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =