• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki

Logotyp PROW


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardu korzystania z drogi publicznej w ciągu ulicy Sportowej i Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 116277E współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane efekty operacji: poprawa standardu korzystania z drogi gminnej nr 116277E.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 3.497.138,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =