• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Glinnik

Tablica Sołectwo na plus

                         FOLKLOR - NASZA TOŻSAMOŚĆ

W dniu 29 lipca 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Glinnik podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Folklor – Nasza Tożsamość”, zgłoszonego przez Sołectwo Glinnik, realizowanego w miejscowości Glinnik.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Glinnik poprzez  zainteresowanie młodego pokolenia tradycjami ludowymi i dorobkiem kulturowym, jak również zaangażowania się w sprawy lokalne, w tym związane z obrzędowością i kontynuowaniem tradycji przodków. W ramach projektu zakupione zostaną stroje regionalne, m.in. sukmana regionalna 4 szt., pas tkany 4 szt., czapka „Maciejówka” 4 szt., koszula haftowana 4 szt., jak również trzy koszule gładkie wraz z materiałami do ich wyhaftowania w trakcie warsztatów planowanych do przeprowadzenia przez członkinie KGW.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 11.920,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =