• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Henryków

Tablica Sołectwo na plus

                                       BEZPIECZNIE NA WSI

W dniu 29 lipca 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Henryków podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Bezpiecznie na wsi”, zgłoszonego przez Sołectwo Henryków, realizowanego w miejscowości Henryków.

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia oraz zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wybudowanie kompletnego ogrodzenia działek stanowiących własność Gminy Lubochnia, na których usytuowany jest nowopowstały budynek w miejscowości Henryków.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

http://www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =