• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Marianka

Tablica Sołectwo na plus

                    MARIANKA - NASZE DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ

W dniu 29 lipca 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Marianka podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Marianka – nasze dziedzictwo i tożsamość”, zgłoszonego przez Sołectwo Marianka, realizowanego w miejscowości Marianka.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach projektu zakupione zostaną po dwa komplety stroju ludowego damskiego i męskiego, trzy pary trzewików damskich oraz dwie pary trzewików męskich.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =