• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Nowy Jasień

Współfinansowany tablice_sołeckie_sołectwo_na_plus_2022_04.03_2

                               KRZESŁA W ZŁOTE KROPKI

W dniu 29 lipca 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Jasień podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Krzesła w złote kropki”, zgłoszonego przez Sołectwo Jasień, realizowanego w miejscowości Nowy Jasień.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Sołectw Jasień i Nowy Jasień, wsparcie ich aktywności społecznej oraz rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich i OSP Nowy Jasień. W ramach projektu zakupione zostanie 100 sz. krzeseł do sali znajdującej się w budynku OSP w Nowym Jasieniu.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =