• Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73: Burze z gradem/ 2 Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022 Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Tarnowska Wola

Tablica Sołectwo na plus

                                   OD JUNIORA DO SENIORA – ŁĄCZYMY POKOLENIA

W dniu 6 września 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Tarnowska Wola podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Od Juniora do Seniora – łączymy pokolenia”, zgłoszonego przez Sołectwo Tarnowska Wola, realizowanego w miejscowości Tarnowska Wola.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wsparcie ich aktywności społecznej oraz rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach projektu zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne typu Thermomix wraz z akcesoriami oraz urządzeniem typu Thermomix Friend. 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =