• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2022 w miejscowości Tarnowska Wola

Tablica Sołectwo na plus

                                   OD JUNIORA DO SENIORA – ŁĄCZYMY POKOLENIA

W dniu 6 września 2022 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Tarnowska Wola podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Od Juniora do Seniora – łączymy pokolenia”, zgłoszonego przez Sołectwo Tarnowska Wola, realizowanego w miejscowości Tarnowska Wola.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wsparcie ich aktywności społecznej oraz rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach projektu zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne typu Thermomix wraz z akcesoriami oraz urządzeniem typu Thermomix Friend. 

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =