• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2023 w miejscowości Emilianów

Tablica Sołectwo na Plus 2023 finansowany

               EMILIANOWSKA OSTOJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Emilianów podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Emilianowska Ostoja Integracji Społecznej”, zgłoszonego przez Sołectwo Emilianów, realizowanego w miejscowości Emilianów.
Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wsparcie ich aktywności społecznej  oraz rozwój działalności Koła Gospodyń wiejskich STOKROTKI poprzez zakup wyposażenia (stoły, krzesła, okap kuchenny i zmywarka) do obiektu usytuowanego na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =