• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2023 w miejscowości Glinnik

Tablica Sołectwo na Plus 2023 finansowany

          NASZA ŚWIETLICA – FUNKCJONALNA I ESTETYCZNA

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Glinnik podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Nasza świetlica – funkcjonalna i estetyczna”, zgłoszonego przez Sołectwo Glinnik, realizowanego w miejscowości Glinnik.
Realizacja projektu ma na celu poprawę komfortu korzystania oraz funkcjonalności pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik poprzez doposażenie obiektu w stoły, krzesła, wieszaki oraz zmywarkę.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.


Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =