• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2023 w miejscowości Kochanów

Tablica Sołectwo na Plus 2023 finansowany

                                   BEZPIECZNIE NA WSI

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Kochanów podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Bezpiecznie na wsi”, zgłoszonego przez Sołectwo Kochanów, realizowanego w miejscowości Kochanów.
Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia oraz zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wybudowanie kompletnego ogrodzenia działki stanowiącej własność Gminy Lubochnia, na której usytuowane są m.in. budynek użyteczności publicznej -  świetlica, altana sceniczna oraz plac zabaw.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =