Aktualności

"Sołectwo na plus" w miejscowości Brenica

Logotyp województwo łódzkie Sołectwo na Plus

PROJEKT PN. "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"
                                                                                                                               

W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Brenica podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez  p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz p. Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, zgłoszonego przez Sołectwo Brenica, realizowanego w miejscowości Brenica.
Projekt ma na celu zaangażowanie mieszkańców wsi Brenica, Koła Gospodyń Wiejskich z Brenicy, uczestników "Klubu Senior+" z gminy Lubochnia oraz lokalnej społeczności do łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu. Celem projektu jest zaprojektowanie i urządzenie siłowni plenerowej na terenie znajdującym się przy świetlicy wiejskiej w Brenicy.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =