Aktualności

"Sołectwo na plus" w miejscowości Luboszewy

Logotyp województwo łódzkie Sołectwo na Plus

PROJEKT PN. "BEZPIECZNA ŚWIETLICA"

W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Luboszewy podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz p. Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Bezpieczna świetlica”, zgłoszonego przez Sołectwo Luboszewy, realizowanego w miejscowości Luboszewy.
Projekt będzie realizowany we wsi Luboszewy przy budynku świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zostanie wybudowane ogrodzenie – zakup i montaż ogrodzenia (paneli, bramy, furtki) oraz zagospodarowany zostanie teren wokół świetlicy. Budowa ogrodzenia przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy, zwłaszcza dzieciom.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

                                                                                                           https://www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =