• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" w miejscowości Małecz

Logotyp województwo łódzkie Sołectwo na Plus

PROJEKT PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH W MAŁCZU"

W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Małecz podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz p. Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu”, zgłoszonego przez Sołectwo Małecz, realizowanego w miejscowości Małecz.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Małecz, zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawę wizerunku miejscowości poprzez utworzenie alejki z kostki betonowej na odcinku pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem remizy strażackie OSP na terenie Centrum Tradycji Kulinarnych.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

                                                                                               https://www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =