• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle

Logotyp województwo łódzkie Sołectwo na Plus

PROJEKT PN. "SPĘDZAMY CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU"

W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Nowy Glinnik-Osiedle podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz p. Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Spędzamy czas na świeżym powietrzu”, zgłoszonego przez Sołectwo Nowy Glinnik-Osiedle, realizowanego w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle.
W ramach projektu zostanie wybudowana altana ogrodowa wraz z wyposażeniem (ławki i stoliki), która posłuży wszystkim mieszkańcom oraz działalności KGW „Iskierki”.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

                                                                                https://www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =