Aktualności

"Sołectwo na Plus" w miejscowości Nowy Jasień

Logotyp województwo łódzkie Sołectwo na Plus

PROJEKT PN. "KUCHENNE ARANŻACJE"

W dniu 14 lipca 2021 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Nowy Jasień podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz p. Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Kuchenne aranżacje”, zgłoszonego przez Sołectwo Nowy Jasień, realizowanego w miejscowości Nowy Jasień.
Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectw Jasień, Nowy Jasień oraz wsparcie działalności istniejącego na terenie naszych sołectw KGW Jasienianki. W ramach projektu zostanie zakupiona kuchnia gazowa z piekarnikiem.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

                                                                                      https://www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =