• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza na spotkania informacyjne

dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania projekty grantowe.

dolina pilicy belka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY ZAPRASZANA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA PROJEKTY GRANTOWE.

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych zachęcamy sołtysów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, jednostek sektora finansów publicznych, a także mieszkańców obszaru naszego działania, na spotkania informacyjne dzięki, którym dowiedzą się Państwo jak skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków na dofinansowanie lokalnych inicjatyw.
Dane organizacyjne spotkań:

06.03.2017 (poniedziałek) - Drzewica - Regionalne Centrum Kultury ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica, w godz. 16.00 – 20.00, dla mieszkańców gmin: Drzewica, Opoczno, Sławno, Poświętne, Inowłódz

09.03.2017 (czwartek) - Wolbórz - Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu, Modrzewskiego 15 97-320 Wolbórz, w godz. 10.00 – 14.00, dla mieszkańców gmin: Wolbórz, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Rzeczyca

10.03.2017 (piątek) - Aleksandrów - Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39B 26-337 Aleksandrów, w godz. 10.00 – 14.00, dla mieszkańców gmin: Aleksandrów, Mniszków, Sulejów, Przedbórz, Wielgomłyny

Program spotkania:

Projekt grantowy wsparciem dla rozwoju lokalnego
10:00 - 10:15 - Otwarcie, przedstawienie celu i programu spotkania
10:15 - 10:45 - Lokalna Strategia Rozwoju: cele i główne założenia
10:45 - 11:30 - Projekt Grantowy jako mechanizm wsparcia za pomocą grantów realizacji projektów o znaczeniu lokalnym: typy projektów, zasady wyboru do finansowania oraz zasady finansowania i rozliczania
11:30 - 12:15 - Opracowanie projektu oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
12:15 - 13:00 - Co to są lokalne kryteria oceny i wyboru, ich interpretacja oraz zasady stosowania w Projekcie Grantowym
13:00 - 13:30 - Zasady oceny wniosków o powierzenie granu prze organ decyzyjny LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy
13:30 - 14:00 - Pytania, podsumowanie spotkania i zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =