• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

zlokalizowanych w Gminie Lubochnia, tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”.

wfosigw lodz 2x1

„Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

 

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia, tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”.   

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 2 988 182,01 ZŁ BRUTTO.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- POŻYCZKA w kwocie 847 286,00,00 ZŁ BRUTTO. 

 

Opis projektu:

Realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania szczegółowych kwestii problematycznych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni, do których  należą m.in.:

- nieszczelność i zły stan techniczny okien i drzwi,

- niezadowalająca wartość współczynnika przenikania przegród zewnętrznych,

- niezadowalający stan systemu grzewczego oraz straty generowane użytkowaniem oświetlenia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 1. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni:
 • docieplenie stropodachu – 169,19 m2,
 • docieplenie stropu pod ostatnią kondygnacją – 872,56 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży – 1 425,328 m2,
 • docieplenie ścian pod poziomem terenu – 173,81 m2,
 • wymiana stolarki okiennej z obróbką obsadzenia – 481,29 m2,
 • wymiana stolarki drzwiowej z obróbką obsadzenia – 18,53 m2,
 • wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – 251 szt.,
 • modernizacja instalacji c.o. poprzez zastosowanie grzejników energooszczędnych z zaworami termostatycznymi w ilości 124 szt.,
 • instalacja zasilania z ogniw fotowoltaicznych – 72 szt. paneli o łącznej mocy18 kW.
 1. Dla Publicznego Gimnazjum w Lubochni:
 • docieplenie stropodachu – 1 569,93 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży – 1 704,304 m2,
 • docieplenie ścian pod poziomem terenu – 211,94 m2,
 • wymiana stolarki okiennej z obróbką obsadzenia – 710,08 m2,
 • wymiana stolarki drzwiowej z obróbką obsadzenia – 12,12 m2,
 • wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED – 265 szt.,
 • modernizacja instalacji c.o. poprzez zastosowanie grzejników energooszczędnych z zaworami termostatycznymi w ilości 103 szt.,
 • instalacja zasilania z ogniw fotowoltaicznych – 72 szt. paneli o łącznej mocy18 kW.

 

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- redukcja zużycia zapotrzebowania na ciepło o 2.422,46 GJ/rok,

- planowana roczna produkcja energii z paneli fotowoltaicznych ok. 20 MWh, co przy jednoczesnej modernizacji oświetlenia budynków pozwoli zmniejszyć ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci o ok. 53,45 MWh rocznie,

- zmniejszenie redukcji zanieczyszczeń do atmosfery o: pył – 5,859 kg/rok, SO2 – 87,252 kg/rok, NOx – 185,858 kg/rok, CO – 1.843,819 kg/rok oraz CO2 – 119.990,00 kg/rok.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =