• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 390/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wyłonił projekty do dofinansowania oraz utworzył listę rezerwową projektów w ramach naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/9812-informacja-o-wyborze-projektów-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-dla-naboru-nr-rpld-04-02-02-iz-00-10-001-19-poddziałanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynków

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =