• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku OSP Nowy Jasień w Gminie Lubochnia.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ

W GMINIE LUBOCHNIA”

Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochni p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute 02.07.2020. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku OSP Nowy Jasień w Gminie Lubochnia. Dzięki realizacji celu głównego zostaną osiągnięte cele szczegółowe: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię; obniżenie kosztów zużycia energii i paliw konwencjonalnych poprzez redukcję ich zużycia; ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych; poprawę jakości powietrza; wykorzystanie i promowanie wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych.

 

Wartość projektu: 484 005,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekcie: 288 921,80 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =