• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia

eko dom termomodernizacja

W dniu 27.01.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ W GMINIE LUBOCHNIA”

W dniu 27.01.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą robót jest firma Wik-Wero”, Wiśniówka 37/1, 26-050 Zagnańsk.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przewidywany zakres robót budowlanych: demontaż istniejących krat okiennych, demontaż istniejących okien i drzwi, montaż nowych okien i drzwi, montaż krat okiennych, wykonanie robót ziemnych niezbędnych do wykonania docieplenia ścian piwnicy, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z warstwa ochronna z kleju i siatki, wykonanie warstwy tynkarskiej o grubości ziarna 0,5 mm -0m7 mm – silikonowa lub silikatowa typu „baranek”, ścianę szczytowa przylegającą do sąsiedniej nieruchomości wykonać w wysokości 30cm ponad połać dachowa i wykonać obróbkę blacharską, wykonanie ocieplenia stropu nad parterem wraz z wykonaniem wylewki betonowej o grubości min. 4 cm zbrojonej siatką, wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą wraz z warstwa ochronna z kleju i siatki, wykonanie prac tynkarskich, wykonanie obróbek blacharskich, odtworzenie instalacji odgromowej, demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wymiana opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED, przebudowę systemu grzewczego na zasilanie budynku w gaz z projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności minimum 4850 dm3 wraz z instalacja centralnego ogrzewania i grzejnikami i instalacja ciepłej wody użytkowej, wydzielenie pomieszczenia na kotłownię, wymianę obróbek blacharskich oraz wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku, wymiana drzwi garażowych podnoszonych automatycznie na nowe drzwi garażowe podnoszone automatycznie.

W dniu 27.01.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma IP-DOM Usługi Projektowo-budowlane Ireneusz Pietrzyk, Emilianów 11, 97-217 Lubochnia.

 

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =