• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI

TERMOMODERNNIZACJA.jpg

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH
W GMINIE LUBOCHNIA TJ. BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI”

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Cel główny/ strategiczny projektu to: „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubochnia”. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych/ szczegółowych, tj.:

- zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków publicznych,

- obniżenie kosztów związanych z obsługą energetyczną budynków publicznych,

- zwiększenie termoizolacyjności budynków publicznych,

- zmniejszenie emisyjności i redukcja CO2.

 

Planowane efekty:  Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko ze względu na cel i zakres planowanych prac, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery poprzez zastosowanie źródła energii odnawialnej- projekt zakłada wykorzystanie źródła alternatywnego w postaci paneli fotowoltaicznych.

 

 

Wartość projektu: 3 044 179,24 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:  2 050 980,61 zł

 

Planowana data zakończenia projektu: grudzień 2017 r.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =