Aktualności

TWOJA SZANSA

Twoja Szansa ulotka.jpg

Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

LOGO FERR PL EFS pl

Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,

– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

– wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,

– staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,

– indywidualne pośrednictwo pracy

W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

 

Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/

 

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 4 =
Link
6 + 4 =