• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Unowocześnienie bazy kultury poprzez doposażenie świetlicy w sołectwie Nowy Glinnik - Osiedle

W dniu 18.06.2018 r. Wójt Gminy Lubochnia p. Tadeusz Józwik wraz ze Skarbnik Gminy p. Moniką Kutą podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu ...

zmieniamy lodzkie

Unowocześnienie bazy kultury poprzez doposażenie świetlicy w sołectwie Nowy Glinnik - Osiedle

W dniu 18.06.2018 r. Wójt Gminy Lubochnia p. Tadeusz Józwik wraz ze Skarbnik Gminy p. Moniką Kutą podpisali umowę z  Zarządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle pn.: „Unowocześnienie bazy kultury poprzez doposażenie świetlicy w sołectwie Nowy Glinnik- Osiedle”.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Nowy Glinnik-Osiedle. Jego realizacja ma na celu stworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju społeczności lokalnej sołectwa poprzez doposażenie świetlicy mieszczącej się w bloku nr 3a w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle w niezbędny sprzęt RTV m.in.: telewizor wraz z uchwytem naściennym, projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym, urządzenie wielofunkcyjne oraz sprzęt AGD m.in. w zmywarkę do naczyń. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie unowocześnienie bazy kulturalnej sołectwa i podniesienie jej atrakcyjności. Działania te wpłyną pozytywnie na ułatwienie dostępu mieszkańcom sołectwa do imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz wzmocnią więzi i integrację międzypokoleniową tej społeczności lokalnej. Zakupiony sprzęt w ramach doposażenia świetlicy wykorzystywany będzie przez sołectwo przy okazji organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych i o charakterze patriotycznym.

Termin realizacji projektu ustala się od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.000,00 zł.

 

 

www.lodzkie.pl/rolnictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =