• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Uroczyste oddanie drogi w miejscowości Marianka

DSC_0608-2.jpg

W dniu 22 września 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Marianka.

Uroczyste oddanie drogi w miejscowości Marianka 

W dniu 22 września 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Marianka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas której  ks. Maciej Budnik z parafii Lubochnia poświęcił nową drogę. Wójt Gminy Tadeusz Józwik w wystąpieniu podsumował zrealizowaną inwestycję, zaś Pani sołtys Bożena Szczepańska podziękowała w imieniu własnym oraz mieszkańców Marianki za wybudowanie drogi.

W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli: Wójt Gminy Lubochnia – Tadeusz Józwik, Przewodniczący Rady  Gminy Lubochnia - Tadeusz Skoneczny, Radna Gminy Lubochnia – Agnieszka Polus, ksiądz Maciej Budnik, Sołtys Wsi Marianka  – Bożena Szczepańska oraz Łukasz Świech -kierownik referatu inwestycji.

Podczas otwarcia drogi obecni byli także: mieszkańcy wsi, radni Rady Gminy Lubochnia oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubochnia. Na spotkanie dotarł również Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Finałem uroczystości był przygotowany dla wszystkich zgromadzonych poczęstunek. 

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w miejscowości Marianka. Wykonano konstrukcję jezdni łącznie z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego oraz przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami oraz oznakowanie.

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 4313E w miejscowości Luboszewy do końca drogi o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowania) w miejscowości Marianka. Budowa drogi ułatwi rolnikom dojazd do pól uprawnych. Zapewni całoroczny dojazd mieszkańców miejscowości Marianka do szkoły, ośrodka zdrowia, siedziby Urzędu Gminy Lubochnia, jak również Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Przyczyni się do komfortu przejazdu, zmniejszenia kosztów utrzymania drogi oraz łatwiejszego utrzymania przejezdności w okresie zimowym.

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wartość zadania wyniosła 1 118 642,34 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =