• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Aktualności

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2017 roku

wfosigw lodz 2x1

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia
w 2017 roku”. Wartość ogólna przedsięwzięcia: do kwoty 59 194,23 zł brutto.

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- DOTACJA do kwoty 47 355,00 ZŁ BRUTTO.  

Opis projektu:

Realizacja zadania jest kontynuacją sukcesywnie prowadzonej polityki usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 

  1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – 42,49 Mg.
  2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – 129,034 Mg.

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 68 posesji będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =