• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle).

belka pilica prpo leader kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu rozwiniętą ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną w Nowym Glinniku (Osiedle) poprzez zbudowanie boiska rekreacyjnego wraz z oświetleniem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane efekty operacji: stworzenie ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.

Wartość projektu: 419.953,07 zł brutto.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =