• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”.

indeks1.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

 

Nazwa zadania: Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania

i ciepła technologicznego w ramach projektu pn. Budowa przedszkola w Lubochni”.   

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.039.986,87 zł brutto.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA – do wysokości 451.496,00 zł, w tym:

- DOTACJA do kwoty 135.446,00 zł, jednak nie więcej niż 30% wartości udzielonego dofinansowania,

- POŻYCZKA w kwocie 316.050,00 zł.   

 

Opis zakresu projektu:

            W ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni” wykonane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie pompa ciepła o mocy 107,50 kW z dolnym źródłem w postaci wymiennika gruntowego z sondami pionowymi w ilości 32 szt. i długości każdego odwiertu wynoszącego 60 mb oraz instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Ogrzewać będzie ona publiczne przedszkole, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 1.679 m2.

         Zaprojektowane źródło ciepła zasilać będzie następujące obiegi instalacyjne:

a)    obiegi ogrzewania:

- instalacja wody grzewczej dla potrzeb ogrzewania podłogowego,

- instalacja wody grzewczej dla potrzeb nagrzewnic w centralach wentylacyjnych;

b)    obieg chłodzenia pasywnego:

- instalacja wody lodowej dla potrzeb chłodnicy w centrali wentylacyjnej;

c)    obieg przygotowania ciepłej wody użytkowej, na potrzeby której zastosowane zostaną trzy zasobniki po 500 l każdy.

 

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny w ramach realizowanego zadania zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym:

- redukcja emisji pyłu – 1,049 kg/rok,

- redukcja emisji SO2 – 14,380 kg/rok,

- redukcja emisji NOx – 19,660 kg/rok,

- redukcja emisji CO – 12,820 kg/rok,

- redukcja emisji CO2 – 28.518,860 kg/rok.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =