Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury

Zdjęcie_3.jpg

w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

„Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 3 września 2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych była firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Grad Władysław z Lubochni Górki, a całkowita wartość zadania wyniosła 140.942,50 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 84.794,67 zł.

W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały:
1. Roboty budowlane dotyczące ciągu pieszego, w szczególności:

  • wykonanie koryta oraz podbudowy pod nawierzchnię ścieżki, obramowanej obrzeżami betonowymi o wymiarach 30x8 cm,
  • wykonanie nawierzchni żwirowej ścieżki z umieszczoną w niej listwą dekoracyjną.

2. Prace związane z montażem małej architektury, w szczególności:

  • ławki – 10 kpl.,
  • kosze na śmieci – 10 szt.,
  • słupki-stojaki na rowery – 10 kpl.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =