• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Zakończenie budowy skateparku w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle

Sprawozdanie 8_20211026_101917


„Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik - Osiedle”

W dniu 28 września 2021 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Nowy Glinnik-Osiedle”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 179.995,00 zł brutto, w tym dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł. Wykonawcą była firma „Bullait” Andrzej Ciuchta z Elbląga.
W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.:
1. Płytę betonową o powierzchni 348 m2.
2. Montaż gotowych przeszkód skateparku i elementów małej architektury:
- bank ramp 1 szt.,
- ławka 1 szt.,
- funbox+disaster rail and box 1 szt.,
- poręcz prosta mała 1 szt.,
- qater pipe 1 szt.,
- ławka z oparciem 2 szt.,
- kosz 1 szt.,
- regulamin skateparku 1 szt.
3. Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego.
Inwestycja oznakowana została tablicą informacyjną, której wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
Zrealizowana inwestycji wpłynie na wzrost zainteresowania skateboardingiem oraz promowania aktywnego stylu życia. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa poprzez możliwość uprawiania tego sportu w profesjonalnym, specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Zwiększona dostępność mieszkańców do bazy rekreacyjno-sportowej wpłynie ponadto pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =