• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Zakończenie modernizacji drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy

Zdjęcie 1 Luboszewy

                                                                                             
„Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy”

     W dniu 10 września 2021 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 545.735,56 zł brutto, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 132.520,00 zł. Wykonawcą była firma Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Włoszczowej.
     W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- poszerzenia jezdni z celu osiągnięcia stałego pięciometrowego przekroju jezdni,
- na całej szerokości konstrukcji jezdni siatkę z geokompozytu,
- warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 125 kg/m2,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm,
- obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m,
- elementy odwodnienia, w tym odmulenie rowów,
- stałą organizację ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została tablicą informacyjną umieszczoną na początku odcinka zmodernizowanej drogi, przy włączeniu do drogi powiatowej nr 4313E. Wykonawcą tablicy była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
     Zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =