• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Zakończenie modernizacji drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia

Wzór tablicy

Zakończenie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia

W dniu 12 sierpnia 2022 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec – Chrapy w gminie Lubochnia”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 617.208,59 zł brutto, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 220.120,00 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- podbudowę jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz warstwy stabilizacji cementem 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni,
- warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC,
- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem,
- odmulenie rowów,
- regulację istniejących studzienek,
- oznakowanie pionowego,
- plantowanie terenu przyległego.

Zrealizowana inwestycja oznakowana została tablicą informacyjną umieszczoną na początku odcinka zmodernizowanej drogi. Wykonawcą tablicy była firma Studio Reklamy KUMART Łukasz Muszyński z Tomaszowa Mazowieckiego.

Zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =