• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)

logotyp_EFRR_KOLOR_PL

W dniu 18 stycznia 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonawcą była firma Ergo Ekologia Sp. z o.o. z Warszawy. Całkowita wartość zadania wyniosła 364.555,20 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 235.280,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 38.946,00 zł.
W ramach zrealizowanego zadania wykonano w szczególności:
- dokumentacje projektowe szesnastu instalacji kotłów na biomasę (pellet) w budynkach mieszkalnych,
- demontaż istniejących kotłów c.o.,
- dostawę i montaż 16 szt. urządzeń i elementów instalacji, w tym: 4 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 7 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW oraz 5 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW,
- uruchomienie i instruktaż.
Nad zrealizowanym zadaniem sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski z miejscowości Świniokierz Dworski, gmina Żelechlinek na kwotę 9.963,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 4.669,45 zł oraz budżetu państwa w kwocie 772,19 zł.


Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =