• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
  • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
  • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45 : Burze z gradem / 2 stopnia, od godz. 12:00 dnia 22.06.2021r. do godz. 24:00 dnia 22.06.2021r.
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji projektu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej współfinansowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020

Zdjęcie 9


Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z dniem 31 maja 2021 r. Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu nr WND.RPLD.05.03.02-10-0023/17 pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach projektu wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień i Dąbrowa o łącznej długości 11,77 km, zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa oraz wybudowano słoneczną suszarnię osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej. Ponadto w ramach zarządzania projektem m.in.  sprawowano nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi oraz wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 859 133,15 zł brutto i sfinansowana została:
1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 158 123,91 zł,
2. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia w kwocie 185 547,00 zł,
3. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 655 948,00 zł, w tym w formie pożyczki 1 859 164,00 zł i dotacji 796 784,00 zł,
4. Ze środków własnych gminy w kwocie 3 859 514,24 zł.
Realizacja projektu wpłynęła na uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Lubochnia w sieć kanalizacji sanitarnej, dostęp mieszkańców do ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz bardziej racjonalne postępowanie w gospodarowaniu osadami ściekowymi. Efektem realizacji projektu jest poprawa dostępu mieszkańców Gminy Lubochnia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, co wpływa na ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Ponadto wybudowana suszarnia osadu pozwala na ponowne ich użytkowanie, w tym rolnicze, co sprzyja racjonalniejszej gospodarce osadami ściekowymi. Dzięki rozwojowi gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprawiła się jakość i standard życia mieszkańców Gminy Lubochnia.

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =