• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji projektu pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ W GMINIE LUBOCHNIA”

20220105_105333

                                              
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ W GMINIE LUBOCHNIA”

W dniu 21.10.2021r. zakończono realizację zadania pn.„Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowej oraz wykonano roboty budowlane w budynku o powierzchni użytkowej 275,86 m². Zakres prac budowlanych obejmował: montaż nowych okien i drzwi, montaż krat okiennych, wykonanie robót ziemnych niezbędnych do wykonania docieplenia ścian piwnicy, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z warstwą ochronną z kleju i siatki, wykonanie warstwy tynkarskiej o grubości ziarna 0,5 mm -0m7 mm, wykonanie ocieplenia stropu nad parterem wraz z wykonaniem wylewki betonowej o grubości min. 4 cm zbrojonej siatką, wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą wraz z warstwa ochronna z kleju i siatki, wykonanie prac tynkarskich, wykonanie obróbek blacharskich, odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED, przebudowę systemu grzewczego na zasilanie budynku w gaz z projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 dm3 wraz z instalacją centralnego ogrzewania i grzejnikami i instalacją ciepłej wody użytkowej, wydzielenie pomieszczenia na kotłownię, wymiana drzwi garażowych na nowe drzwi garażowe podnoszone automatycznie, wykończenie zewnętrzne okapu oraz spodu zadaszenia nad wejściem głównym – z paneli komorowych PCW w systemie NRO.
Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 432 908,40 zł, w tym kwota dofinansowania UE ze środków EFRR na lata 2014-2020 wyniosła 247 661,81 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =