• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”
, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

            W dniu 22 czerwca 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec i Jasień. Wykonawcą robót budowlanych była firma BINSTAL Bożena Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.865.670,10 zł brutto i sfinansowana została:

- ze środków unijnych w kwocie 4.116.804,78 zł,

- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.329.475,00 zł, w tym w formie pożyczki 930.629,00 zł
 i dotacji 398.846,00 zł,

- ze środków własnych gminy w kwocie 2.419.390,32 zł.

      W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty budowlane obejmujące swym zakresem:

1)      Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 7,24 km.

2)      Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 2,04 km.

3)      Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,67 km.

4)      Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,26 km.

5)      5 kpl. przepompowni ścieków sanitarnych.

6)      2 kpl. przydomowych przepompowni ścieków.

 

            Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski z miejscowości Świniokierz Dworski, gm. Żelechlinek, na łączną kwotę 39.975,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 20.922,47 zł oraz środki własne gminy w kwocie 19.052,53 zł.

 

 

 

 12 VI.2020 P4(PD) 1 VI.2020 PpA125 VI.2020 P3(PC) 23 VI.2020 PpA2

10 VI.2020 sieć 7 VI.2020 P1(PA)

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =