• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

             W dniu 27 sierpnia 2019 r. podpisany został protokół odbioru końcowego, natomiast w dniu 3 października 2019 r. uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Dąbrowa. Wykonawcą robót budowlanych była firma P.P.U.-H. „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 489.000,01 zł brutto i sfinansowana została ze środków własnych Gminy Lubochnia oraz w ramach umowy pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

            W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty budowlane obejmujące swym zakresem:

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø 200 mm, PVC – U klasy S, SDR34, SN8 / lite – 664,86 mb;

- sieć kanalizacji tłocznej z rur Ø90 mm, PE SDR17,6 – 471,51 mb;

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 mm, PVC – U klasy S – 228,06 mb;

- studnie typowe PE Ø1000 mm, Ø 1200 i studzienki kanalizacyjne Ø 400 mm;

- przepompownie ścieków sanitarnych na zbiorniku DN1500 - 2 kpl.

 

            Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze” BIOPROJEKT” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, na łączną kwotę 4.428,00 zł brutto, w całości sfinansowany ze środków Gminy Lubochnia.

Zdjęcie 3.4Zdjęcie 3.3Zdjęcie 3.2Zdjęcie 3.1

Zdjęcie 3.8Zdjęcie 3.7Zdjęcie 3.6Zdjęcie 3.5

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =