Zaproszenie do udziału w warsztatach

800logo_dolina.jpg

Dzień dobry,kierując się doświadczeniami dot. Cyklu warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”, które stanowiły ciekawe i efektywne narzędzie uaktywniania mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy w zakończonym 2015 roku, ...

Gmina Lubochnia informuje, iż Stowarzyszenie Dolina Pilicy kierując się doświadczeniami dot. Cyklu warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”, które stanowiły ciekawe i efektywne narzędzie uaktywniania mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicyw zakończonym 2015 roku, zaplanowała również w nadchodzących latach przystąpić do ich organizacji przyjmując, iż tak samo spotkają się one z dużym zainteresowaniem jak dotychczas. 

Pierwszym krokiem w ich organizacji jest przedstawienie przykładowej warsztatowej propozycji, tym razem w kategorii artystycznej, kulinarnej oraz informatycznej, a skierowanej do grup defaworyzowanych tj.: osoby pozostające poza rynkiem pracy (młodzież, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / wychowawczym, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski poziom wykształcenia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby opuszczające zakłady karne),osoby narażone na wykluczenie społeczne (dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością) prosząc jednocześnie o propozycje ze strony samych zainteresowanych. 

Ze względów formalnych, w przypadku zainteresowania ofertą, Stowarzyszenie Dolina Pilicy prosi o pisemne zgłoszenia, ale również własne propozycje na dołączonym do niniejszego pisma formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017r. na adres dolinapilicy@onet.eu

W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań, można kontaktować się z biurem Stowarzyszenia Dolina Pilicy tel. 44710 15 52 lub e-mailem dolinapilicy@onet.eu.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =