• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Złóż deklarację CEEB do 30 czerwca!

fb_1080x1080 copy

Uwaga! Już 30 czerwca 2022 r. mija termin na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania!

W związku ze zbliżającym się końcem terminu na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków przez właścicieli, współwłaścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła, przypominamy wszystkim osobom na których ciąży ten obowiązek, a które jeszcze tego nie zrobiły, o zbliżającym się końcu terminu.
Powyższy obowiązek ma charakter ogólnopolski i został wprowadzony przez ustawodawcę ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127).
Powyżej wskazana ustawa przewiduje dwa terminy:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. (jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, złożenie deklaracji w taki sposób skutkuje brakiem potrzeby składania deklaracji w wersji papierowej)
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lubochnia (druki formularzy wraz ze wzorami wypełnienia i potrzebnymi informacjami są dostępne poniżej oraz na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Jednocześnie informujemy, że pod adresem strony internetowej https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify uruchomiono dla mieszkańców możliwość samodzielnego sprawdzenia czy na dany adres została już wprowadzona deklaracja.

Przypominamy również, że ustawodawca przewidział karę grzywny za niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie.

Poniżej zamieszczono wzory wypełnienia deklaracji, formularze deklaracji oraz  Uchwałę Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =