Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach RPO Województwa Łódzkiego

Gmina-Lubochnia-130px.jpg

Wójt Gminy Lubochnia

uprzejmie informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 można skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Zainteresowane osoby proszone są do dnia 10.10.2018 r. o złożenie deklaracji uczestnictwa w programie w Urzędzie Gminy Lubochnia, pok. nr 10.

            Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod adresem internetowym: 

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2922-dzialanie-iv-4-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =