• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

images

Wójt Gminy Lubochnia informuje mieszkańców gminy, iż w dniach od 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 stycznia 2023 r.

Wnioski o zwrot podatku można pobierać i składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 20. oraz w punkcie obsługi interesanta.

Jednocześnie informujemy, iż zwrot podatku akcyzowego będzie dokonywany wyłącznie na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku.

Ponadto uprasza się wnioskodawców, aby składane wnioski były kompletnie wypełnione – zawierały dane osobowe i adresowe (1 strona wniosku) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego (2 strona wniosku), na który ma być dokonany zwrot.

Piotr Majchrowski
Wójt gminy Lubochnia

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =